2021-жылдын март айынан Эл-Тоо швециялык өнөктөшү Centralasiengrupperna (CAG) менен биргеликте жергиликтүү аялдар арасында пермакультураны үйрөнүү боюнча долбоорун баштады.

Пермакультура (англис тилинен которгондо “туруктуу айыл чарбасы” деген маанини билдирет) – бул табигый экосистемалардын ар түрдүүлүгү, туруктуулугу жана айыл чарба жаратылышты кайталоо менен туруктуу жана продуктивдуу айыл чарбасын жүргүзүү.

Долбоордун максаты: гендердик тең укуктуулукка көмөктөшүү, аялдардын жерге болгон укуктарын бекемдөө, айыл жергесиндеги аялдар үчүн туруктуу киреше булактарын камсыз кылуу, азык-түлүктун коопсуздугун камсыз кылуу.

Долбоор Ысык-Көл облусунун Тон районунун 5 айылында өтүүдө.

Долбоордун алкагында биз 60 аялга пермакультуранын принциптерине негизделген окутуу жүргүздүк:

Андан тышкары гендердик маселелер жана жерге болгон укуктар, тамак-аш азыктарынын коопсуздугу жана өндүрүлгөн азык-түлүктөрдү сатуу боюнча тренинг өттү.

Жыйынтыгында бардык катышуучулардын 90% и бакчаларын пермакультура принцибинин негизинде пландап, жашылчанын түрлөрүн өстүрүштү. Ар бир айылда башка тургундар көрүп үйрөнүү үчүн 5 демонстрациялык огоород түзүлдү. Биздин проектибиз өтүп жаткан айылдарда жерди пайдалануу жана жер укуктарына байланыштуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн акысыз юридикалык консультацияларды уюштурдук..

2021-жылдын март айынан баштап CAG жергиликтүү Эл-Тоо уюму менен биргеликте Кыргызстандын 5 айылындагы 60 элеттик аялдардын арасында пермакультура демилгелерин жайылтуу Read more