Улуттук илимдер академиясы, Ысык-Көл биосфералык аймагы, Ысык-Көл жаратылыш коругу жана Жапайы Жаратылышты Коргоо коомдук уюму (КООДП) жыл сайын канаттууларга санак жүргүзүшөт. Канаттууларды эсепке алуу ар күз, жаз жана кыш мезгилинде жүргүзүлөт.

2021-жылдын 19-январында Ысык-Көлдүн түштүк-батышында 5 айылдын (Кара-Талаа, Кара-Шаар, Туура-Суу, Оттук жана Шор-Булак) мектеп окуучулары бирге жыл сайын өткөрүлүүчү канаттууларды саноого катыша алышты. Белгилүү окумуштуу жана орнитолог Сергей Кулагин жана Улуттук Академиянын башка окумуштуулары санак тууралуу айтып беришти. Канаттууларды эсепке алуу учурунда окуучулар дүрбү жана телескоптун жардамы менен канаттууларды санап, аларды таанып билүү жөндөмүн көрсөтүштү. Орнитологдор ошондой эле канаттууларды эмне үчүн санап жатканынын маанисин, чогултулган маалымат BirdLife эл аралык маалымат базасына жөнөтүлөөрүн жана санакты кагазга туура түшүрүүнү үйрөтүштү. Окуучулар илимий ишкерлер менен жарандык илимдин маанисин талкуулашты. Окуучулар күнүмдүк байкоолору жана көргөн канаттуулар жөнүндө маалымат берүү аркылуу куш кароо илимине (орнитология) салым кошо алышат жана өз айылдарына жакын жайгашкан «Ак-Булуң ЭКО» канаттууларды сактоо боюнча жаңы түзүлгөн кичи корукка жардам бере алышат.

Бул куну окуучулар 300гө жакын ак куулардын 2 түрүн, жана ар кандай өрдөктөрдүн 3000ге жакынын санай алышты.

Ысык-Көлдө кышкы канаттууларды саноо