Пермакультура – бизге табияттагыдай туруктуу айыл чарба системасын куруу учун бир топ практикалык кенештерди берет. Бул айыл чарбасындагы жаңы ыкманын манызын тушунуу үчүн төмөнкү видеону көрүнүз.

Пермакультура деген эмне?