Кыргызстандын жарым чөлдүү айылдарында аялдардын арасында пермакультура демилгелерин жайылтуу – 1-бөлүк

Кыргызстандын жарым чөлдүү айылдарында аялдардын арасында пермакультура демилгелерин жайылтуу – 1-бөлүк

2021-жылдын март айынан баштап CAG жергиликтүү Эл-Тоо уюму менен биргеликте Кыргызстандын 5 айылындагы 60 элеттик аялдардын арасында пермакультура демилгелерин жайылтуу боюнча долбоорунишке ашырууда. Долбоордун максаты – жерди иштетүүдө аялдардын ролун көтөрүү, туруктуу киреше булактарын көбөйтүү, гендердик теңчиликке көмөк көрсөтүү жана